Hey, I am reading on Matrubharti!

હૃદયને બહુ તકલીફ થાય છે,
ઓચિંતા કોઈ નજીકનું દુરથી પસાર થાય છે !!

નામ નથી લેવું એમનું સાહેબ,
પણ હતા તો એ પણ મતલબી જ !!

પ્રેમ તો એક તરફથી જ થાય સાહેબ,
બીજી તરફથી થાય એને તો નસીબ કહેવાય !!

તારાથી અલગ રહીને તો જીવી લઈશ,
પણ તારી સાથે બીજા કોઈને નહીં જોઈ શકું !!

એકાંતમાં બેસતા જ,
મોઢા પર આવતી સ્માઈલ છે તું !!

આજકાલ હૃદયમાં થોડું દુખતું હોય એવું લાગે છે,
જોને હૃદયમાં બેઠેલું કોઈ  રૂઠતું હોય એવું લાગે છે !!

બધા સંબંધોને કંઈ નામની જરૂર નથી હોતી,
બસ કોઈ પારકું પોતાનું લાગે એ જ પ્રેમ છે !!