×

નિર્દોષ પ્રયત્ન છે મારો,લાગણીઓ જોડવાનો... સમજાવું છું સમય છે, અહં ને છોડવાનો... ચાલો જોડાઈ જઈએ આપણે સાચી લાગણીથી (Connecting feelings...)

#KAVYOTSAV -2

પરિચય આપતાં... (પ્રાર્થના ગઝલ)

પરિચય આપતાં પ્રભુનો અભિભૂત વાણી મારી છે.
કરુણામયની કરુણા સૌ જીવો પર ખૂબ ન્યારી છે.
પરિચય આપતા ...

કરે છે તૃપ્ત એ સૌની ક્ષુધા જે ઉદર માં ભડકે...(૨)
પિતાની જેમ પ્રભુએ સૌની આંતરડી ઠારી છે.
કરુણામયની કરુણા...

વહાવે વાયરા સરિતા સમંદર સારી શ્રુષ્ટિ પર...(૨)
ગિરિવર એવા ઉન્નત છે જાણે આભે અટારી છે.
કરુણામયની કરુણા...

દીધું છે હાથ હૈયું ને જીવન ફરિયાદ શુ કરવી...(૨)
કવિતામય આ જીવન પ્રત્યેક પંક્તિ ખૂબ પ્યારી છે.
કરુણામયની કરુણા...

કરાવી અવનવા અનુભવ કરાવે જીવનનો પરિચય...(૨)
ઘડીઓ એ ... ઘડનાર ની સૌ શીખવનારી છે.
કરુણામયની કરુણા...

પરિચય આપતાં પ્રભુનો અભિભૂત વાણી મારી છે.
કરુણામયની કરુણા સૌ જીવો પર ખૂબ ન્યારી છે.
પરિચય આપતા ...

- અલ્કેશ ચાવડા "અનુરાગ"

Read More

#KAVYOTSAV - 2

મંત્રીજી. . . !!!

નહીં કરે વિરોધ કોઈ,મંત્રીજી તમે કીધે રાખો.
ન પુરા કરવાના વચનો,અમને તમે દીધે રાખો.

બની ઠની ને બેસી ગયા છો.
ખોટું કરવાને પેધિ ગયા છો.
વાતો તો કરો છો અડગતાની,
વટાવી વરસ એંસી ગયા છો

તરશે મારી જનતાને,દૂધ મલાઇ પીધે રાખો.
નહીં કરે વિરોધ કોઈ,મંત્રીજી તમે કીધે રાખો.

ભાષણમાં પાછા કદીન પડતા.
મગરના આંસુએ તમે રડતા.
લાભ હોય ત્યારે ઝૂકીઝૂકીને,
ઢીંચણીયે તમે પડીને ગળતા.

તમારી તિજોરીને સદા,સંપત્તિથી સીંચ્યે રાખો.
નહીં કરે વિરોધ કોઈ,મંત્રીજી તમે કીધે રાખો.

ઝબ્બોતો પહેર્યો છે ખાદીનો.
સાથતો દો છો મૂડીવાદીનો.
સૂરજ તપ્યો જે આપના લીધે,
એ છે જનતા ની બરબાદીનો.

ગોટાળાથી અડધા પૈસા,તમારા ખીસ્સે રાખો.
નહીં કરે વિરોધ કોઈ,મંત્રીજી તમે કીધે રાખો.

હજુરીયાઓ પડખે રાખો છો.
વિકાશને સદા ડખે રાખો છો.
ફરો મ્હોરા સેવકના પહેરીને,
અસલી ચહેરો પડદે રાખો છો.

મહેફિલોમાં મસ્ત બની,ઘૂંટ શરાબના ઢીંચે રાખો.
નહીં કરે વિરોધ કોઈ,મંત્રીજી તમે કીધે રાખો.

- અલ્કેશ ચાવડા "અનુરાગ"

Read More

આ લિંકથી Shabd Sanjivni-શબ્દ સંજીવની એપ ડાઉનલોડ કરો.
https://goo.gl/eG8aKD

આ લિંકથી Shabd Sanjivni-શબ્દ સંજીવની એપ ડાઉનલોડ કરો.
https://goo.gl/eG8aKD

આ લિંકથી Shabd Sanjivni-શબ્દ સંજીવની એપ ડાઉનલોડ કરો.
https://goo.gl/eG8aKD

આ લિંકથી Shabd Sanjivni-શબ્દ સંજીવની એપ ડાઉનલોડ કરો.
https://goo.gl/eG8aKD

આ લિંકથી Shabd Sanjivni-શબ્દ સંજીવની એપ ડાઉનલોડ કરો.
https://goo.gl/eG8aKD

આ લિંકથી Shabd Sanjivni-શબ્દ સંજીવની એપ ડાઉનલોડ કરો.
https://goo.gl/eG8aKD

આ લિંકથી Shabd Sanjivni-શબ્દ સંજીવની એપ ડાઉનલોડ કરો.
https://goo.gl/eG8aKD

આ લિંકથી Shabd Sanjivni-શબ્દ સંજીવની એપ ડાઉનલોડ કરો.
https://goo.gl/eG8aKD