માં મને આશ એક તુજ તણી હે શારદા રહે અમ કવિ ગણ સાથ જન્મ જન્મ....જય માં શારદા....

विष्णु नटराज

epost thumb

वह अविनाशी हैं
वह अजन्मा है
जिसे दुनिया पुकारती है कृष्ण के
नाम से पर में तो पुकारती हूं
गीरिधरलाल से .....
मीरा
एक कृष्ण भक्त
#અભિવ્યક્તિ

Read More

वह अविनाशी हैं
वह अजन्मा है
जिसे कृष्ण कहते
तो कोइ कहता है
गोविंदा

તું હિ કાળ
તું હિ મહાકાલ
તું હિ રખવલા
તું હિ તારણહાર હૈ
જય મહાકાલ

કૃષ્ણ કહેતા કલી જસે
કૃષ્ણ કહેતા પ્રાણ
જીવન મારું કૃષ્ણ
માં વિતે એ જ
મારું જીવન.....

Hi, Read this eBook 'રાજા વિક્રમ અને ચંદ્ર વૈતા'
on Matrubharti eBooks - http://matrubharti.com/book/10394/

Hi, Read this eBook 'મેષ લગ્નમાં સૂર્ય ગ્રહ નુ ફળ'
on Matrubharti eBooks - http://matrubharti.com/book/9876/

Vidur Neeti

niti ej dharma
http://matrubharti.com/book/928/