Hey, I am on Matrubharti!

माझे मन तुझे झाले

पण तुला मी ते समजून नाही दिले

तुझेही मन माझे झाले

पण तुही ते मला समजून नाही दिले

आणि मग काय

शेवटी ते yQ अवॉर्ड दुसरेच घेऊन गेले.

पण जाऊदे ते जाता जाता मनात एक घर करून गेले...

Read More