ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

कोई ग़म से परेशाँ है कोई जन्नत का तालिब है
गरज सज़दे कराती है इबादत कौन करता है !

લગ્ન પછી લગભગ દરેક યુવતી પોતાની મેળે શોધતી રહેતી હોય છે - સાસરિયામાં પિયરની અને બદલાઈ ગયેલા પિયરમાં પણ જૂના પિયરની. અને મોટા ભાગે આ શોધ મૃત્યુપર્યંત થતી રહેતી હોય છે.
- દીપક મેઘાણી ('પર્ણકિનારી')

Read More

સ્ત્રી મનમાં ઈચ્છાઓ સંઘરી રાખે છે,
જ્યારે પુરુષ રુદન....

फिर मेरे हिस्से आएगा समझौता कोई,
आज फिर कोई कह रहा था समझदार हो तुम..

ન મૌન સમજાયું કે ન સમજાયા શબ્દો,
અજાણ બનતા રહ્યા,જાણીતા સંબંધો...

નજીક તારા આવવાની સજા મળવાની હતી?
ક્યાં ખબર હતી કે,.....
અધવચ્ચે આમ અંધારી રાત નડવાની હતી...
ક્યાંક તો તિરાડ માંથી દેખાશે ને સોનેરી કિરણ,
વિના તારી ઝળહળતી સવાર ક્યાં પડવાની હતી?

Read More

આજના સમયનું સત્ય મોબાઈલ એકલા પડવા નથી દેતા અને ભેગા બેસવા પણ નથી દેતા...

અણધાર્યું એકજણ ,સાવ પોતાનું લાગે એમ પણ બને...!!
ઠાલી પડે સમજણ, ત્યાં હૃદય બને દર્પણ એમ પણ બને...!!

वो एक "ठहरा" हुआ लम्हां,
उम्र "गुज़रने" ही नहीं देता....!!

नजरों से इशारे, रुख पर नकाब होता है...
थोड़ा-थोड़ा तो हर कोई खराब होता है...