ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

દોસ્ત ની દોસ્તી જ એક અનોખી હોય છે..!!
ક્યારેક જાહેર તો ક્યારેક ખાનગી હોય છે..!!

કેમ કરી અપાવવો તેને વિશ્વાસ એ દોસ્ત…!!
કહેવા માટેના શબ્દો જ એક ચિંગારી હોય છે.. !!

#ખાનગી

Read More

વાત આખર કયાં રહે ખાનગી?
હર કદમ પર થઈ છતી દિવાનગી..
#ખાનગી

❛લાખ મીઠાશ છે તારા લેહકા માં એ ખરું,

પણ તારું બીજા સાથે વાત કરવું ઝહેર લાગે છે...❜

❛ફૂલો ય પૂરબહારમાં હિંસક છે આજકાલ,
રહેવા દે, રોજ તું મને ગજરો ન મોકલાવ.

થોડોક ભૂતકાળ મેં આપ્યો હશે કબૂલ,
તું એને ધાર કાઢીને પાછો ન મોકલાવ !❜
#ભૂતકાળ

Read More

ટેરવે થી ઝુલ્ફો ને હટાવી નયન મીચીં જાય છે..!!
તારા એજ ચિત્ર માં મારો પ્રણય વીતી જાય છે..!!!

#ચિત્ર

અંતરમનની વાતો જાણે અદ્ભુત મારા મિત્રો છે,
રખડાવે જે સાથ પરાણે અદ્ભુત મારા મિત્રો છે.

સો ટકા જૂઠી મારી વાતો ને મારી સૌ ડંફાસો,
તેમ છતા મારો પક્ષ તાણે અદ્ભુત મારા મિત્રો છે.

રોગો ભાગે દુર મારાથી જ્યારે તેનો સાથ મળે છે,
દોડી આવે જે ખરે ટાણે અદ્ભુત મારા મિત્રો છે.

નિંદા મારી કરનારાને દૂર ભગાડે એ શક્તિથી,
જેવી એકલવ્યના બાણે અદ્ભુત મારા મિત્રો છે.

ગર્લફ્રેન્ડ તેની જો નીકળે તો મૌન અમારે રેવાનું,
જો બોલો તો મારે પાણે અદ્ભુત મારા મિત્રો છે.

એકમેકથી અમે છીએ પૂરા એકબીજા વિણ સાવ અધુરા,
આ પળનો જે આનંદ જાણે અદ્ભુત મારા મિત્રો છે.

આજ લગી ટપ્પઓને રડતા ના જોયા, હું નથી તો,
બેસી રોજ રડે શમશાણે અદ્ભુત મારા મિત્રો છે.

#પક્ષ

Read More

પ્રિતમ ને જોઈ ને નશો ચડે
તો એમાં શું નવાઈ?...
દરિયો પણ લથડિયા ખાય છે
પૂર્ણ ચાંદ જોઇને... #પૂર્ણ

Read More

મે સરવાળા કર્યા સૌના
અને ખુદ ને ગણી નહિ

ને જગત આખું સમજ્યું કે
હું બરાબર ભણી નહિ...

#બરાબર

અહમ છોડીને નમવા છતાં,
સંબંધ સાચવી શકાય એમ ના હોય તો
સ્વાભિમાન દેખાડીને સંબંધ જતો કરી દેવો !!#સંબંધ

ભૂલી જજે, હવે ઇ ગાગર નય મળે..
નય મળે પનિહારી કે પાદર નય મળે..

નય જતા ભાઈ એ આંગણે અમથા,
હવે એ આવકારો કે આદર નય મળે.

ન શોધ હવે એ શિયળ, એ લજ્જા,
નવોઢાની રાતી થતી સાદર નય મળે.

રાખજે સંભાળીને આંખોના જળ.
અન્ય આંખે શ્રાવણ ને ભાદર નય મળે.#આદર

Read More