×

ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

લડી લેવાની ત્રેવડ બધામાં હોય છે,
પણ અમુકને જીત વ્હાલી હોય છે તો અમુકને સંબંધ !!

જીવનમાં કોઈક નામ વિનાનો એવો પણ સંબંધ હોય છે,
જ્યાં વચન આપ્યા વગર બધું નિભાવી જવાનું હોય છે !!

લાગણીઓથી શરુ થયેલો એક સંબંધ,
અનુભવ પર આવીને પૂરો થાય છે !!

ક્યારેક ક્યારેક ભૂલ કોઈની નથી હોતી,
બસ અમુક વ્યક્તિ અને સમય એનું કામ કરી જાય છે !!

પારખવાની કોઈશી બધાએ કરી,
પણ અફસોસ કે સમજવાની કોશિશ કોઈએ ના કરી !!

બસ લાગણી જ થકવી દે છે સાહેબ,
બાકી માણસ તો બહુ મજબુત હોય છે !!

મનગમતી વ્યક્તિની યાદો સાથેનું,
એકાંત પણ અવસર જેવું હોય છે સાહેબ !!

શબ્દોની કિંમત ત્યારે ખબર પડે,
જયારે એના લીધે કોઈ આપણા ચુપ થઇ જાય !!

મનથી ભાંગી પડેલાને તો મિત્રો જ સાચવે છે,
સંબંધીઓ તો ખાલી વ્યવહાર સાચવે છે !!