×

ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

હાસ્ય સાથે આવતા આંસુ,
હંમેશા રહસ્યમય હોય છે !!

પચ્ચીસ પૈસાની ભલે ચાર મળતી હતી,
ખુશીઓ સંતરાની ગોળીઓમાં હજાર મળતી હતી !!

એ બાળપણ જ સારું હતું,
જ્યાં એક કિટ્ટા-બીલામાં સંબંધો સુધરી જતા,
હવે તો માફી માંગવા છતાં સંબધોમાં
કડવાશ રહી જાય છે સાહેબ !!

Read More

આપણા સ્મિતથી પરિસ્થિતિ બદલવી જોઈએ,
ના કે પરિસ્થિતિના કારણે આપણું સ્મિત !!

કેટલી ધીરજ હશે એ "ટપાલ"
ના જમાના માં..,
આજે બે મિનિટ મોડો રીપ્લાય આપીએ
તો લોકોના ભવાં ચડવા લાગે છે....

છોકરીને દેવા માટે એક ખૂબસૂરત ગિફ્ટ,
તેમની ફીલિંગ સમજીને તેની ઈજ્જત કરવી !!

જે વ્યક્તિ તમને તમારા ભૂતકાળ સાથે ન સ્વીકારે,
એની સાથે તમારું ભવિષ્ય શક્ય જ નથી !!

खुद को समेट के,खुद में सिमट जाते हैं हम... एक याद उसकी आती है.. फिर से बिखर जाते है हम...!!

મસ્ત થઈને જીવો તો મીઠું ઝરણું છે જિંદગી,
ને નિસાસો નાખશો તો એક રણ છે જિંદગી !!