ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

પ્રેમથી ભરેલું જીવન મળે આપને
ખુશીઓથી ભરેલા ક્ષણ મળે
ક્યારેય મુસીબતનો સામનો ન કરવો પડે
એવો આવનાર સમય મળે આપને.
Happy Birthday jdida fdida😝🎂🎉

Read More

ન મૌન સમજાયું કે ન સમજાયા શબ્દો,
અજાણ બનતા રહ્યા,જાણીતા સંબંધો...

નજીક તારા આવવાની સજા મળવાની હતી?
ક્યાં ખબર હતી કે,.....
અધવચ્ચે આમ અંધારી રાત નડવાની હતી...
ક્યાંક તો તિરાડ માંથી દેખાશે ને સોનેરી કિરણ,
વિના તારી ઝળહળતી સવાર ક્યાં પડવાની હતી?

Read More

આજના સમયનું સત્ય મોબાઈલ એકલા પડવા નથી દેતા અને ભેગા બેસવા પણ નથી દેતા...

અણધાર્યું એકજણ ,સાવ પોતાનું લાગે એમ પણ બને...!!
ઠાલી પડે સમજણ, ત્યાં હૃદય બને દર્પણ એમ પણ બને...!!

वो एक "ठहरा" हुआ लम्हां,
उम्र "गुज़रने" ही नहीं देता....!!

नजरों से इशारे, रुख पर नकाब होता है...
थोड़ा-थोड़ा तो हर कोई खराब होता है...

સ્ત્રી વધુ ખોટું બોલે કે પુરુષ ????

સ્ત્રી, પ્રેમમાં પડે છે ત્યારે ઝાઝુ વિચાર્યા વગર પોતાની સ્વતંત્રતાનો સોદો કરી નાખે છે. બદલામાં સલામતી મળશે, એવું માનીને...

Read More

સમસ્યા એ સમસ્યા નથી, એનો ઉકેલ શોધવાની આવડતનો અભાવ સમસ્યા છે.
-ધીરેન સંધવી