અ.નંત ક્ષિ.તીજ ‌ત.રફ ભી.ડાતો માણી.ગર....

Jab dard nahi tha sine main,
Tab kya maza tha jine main...???

.

.