એક નાનકડો ભૂલકો આ દુનિયા મા આવ્યો. આ દુનિયા કેવી છે એ કોઈએ ના કહ્યું બસ મેં અનુભવ્યું અને એ મેં કહ્યું.

મિત્ર. આ શબ્દ નો પૂર્ણ અર્થ અત્યાર સુધી નથી થઈ શક્યો. હું માનું છું ત્યાં સુધી એક છોકરો અને એક છોકરી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ના હોઇ શકે..
ક્યાં તો તેના થી વધુ હોય કા તેનાથી ઓછા હોય.

મારી અને એની યારી કઈક એવી જ છે. તો લઈ ને આવી રહ્યો છું : તારી મારી યારી: એક વેબ સિરીઝ ના માધ્યમ થી. જોવાનું ચુકતા નહિ.

Coming Soon........

Read More
epost thumb

hello Matrubharti, now I start my Journey in Matrubharti. so all reader connect with me and finally, I decided to start something new but not extraordinary so let's start. now my first story out after two(2) days so keep following me. and my first story about "Ek Friend Request" .. thank you.

Read More