×

☺☺☺

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'ટાઈમપાસ.' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19865540/time-pass

સીધી લીટીમાં પ્રેમ કથાઓ લખવા વાળોઓમાં હું નથી...પ્રેમ ઈન્કાર, ઈજહાર સાથે કેટલું રોમાંચ રહસ્ય, બધું મળશે, "મિસિંગ" નોવેલની જેમ અહીં પણ કઈ મિસિંગ રહેશે, વાંચવાની મજા પડશે, કઈ અલગ કઈ નવું...

Read More

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'મિસિંગ-ધી માફિયા સ્ટોરી' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19861130/
પળે પળે રહસ્ય સર્જતી એક સસ્પેન્સ થ્રિલરલર નવલકથા,લવ રોમાંસ, અને દોસ્તી યારી દગો, પર આધારિત નવલકથા અચૂક વાંચો...

Read More

Hi, Read this story 'રહસ્ય (અંતિમ પ્રકરણ )' on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19860440/