ફીલિંગ #verified 😂

ફરીથી તું ઊગી ? આથમીને મારા વિચારોમાં! અલ્પેશ બારોટ

ફરીથી ઊગી તું?
આથમીને મારા વિચારોમાં !

-અલ્પેશ બારોટ

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રાચીન આત્મા - ૬' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19868978/prachin-aatma-6

પ્રેમ અને શરાબ જે, ઉતરે પછી જ ભાન થાય... અલ્પેશ બારોટ

https://chat.whatsapp.com/GZ9bSw4tYuk2L1MXVpxgyD

હવે વોટ્સએપ પર...😊

https://chat.whatsapp.com/GZ9bSw4tYuk2L1MXVpxgyD

ચલો, આજથી વોટ્સએપમાં નાનકડી શૂરવાત..મારી તમામ નવી રચનાઓ, તથા જૂની રચાનો વિશે માહિતી હવે મારા વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં...😊 કઇ પણ કહો કઈ પણ પૂછો....જોઈન થવા માટે....ઉપરની લીંક કિલક કરવી..

Read More