જેવી દ્રષ્ટી તેવી सृष्टी

......વિશેષ.....???

કાંઈક તો હશેને વિશેષ આ દુનિયામાં
જે હશે આ દુનિયાથી પણ શેષ.
શું હશે એવું કાંઈ...... વિશેષ???

હશે કાંઈક વિશેષ આ
માતા-પિતા, ભાઈ - બહેન,પતિ -પત્ની
ના સંબંધોથી પણ શેષ
કાંઈક તો હશેને.... વિશેષ??

હશે કાંઈક વિશેષ આ
સુખ દુઃખ, રાગ દ્વેષ થી પણ શેષ
કાંઈક તો હશેને... વિશેષ??

હશે કાંઈક વિશેષ આ
તૃષ્ણા,ત્યાગ , વિરહ, મિલન થી પણ શેષ
કાંઈક તો હશેને‌.... વિશેષ??

હશે કાંઈક વિશેષ આ
ભુત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન થી પણ શેષ
કાંઈક તો હશેને... વિશેષ??

હશે કાંઈક વિશેષ આ
સુંદર- કુરુપ , ધરતી- આકાશ થી પણ શેષ
કાંઈક તો હશેને... વિશેષ??

હશે કાંઈક વિશેષ આ
માન-સન્માન, નફરત-પ્રેમ થી પણ શેષ
કાંઈક તો હશેને.... વિશેષ??

હશે કાંઈક વિશેષ આ
વ્રત, ઉપવાસ, ભૂખ ,તરસ થી પણ શેષ
કાંઈક તો હશેને.... વિશેષ??

હશે કાંઈક વિશેષ આ
રામ ,રહીમ ,ઇસુ , અલ્લાહ થી પણ શેષ
કાંઈક તો હશેને.... વિશેષ??
Dip@li

Read More

ભીંજાવું છે મારે આ વર્ષાદ ના પ્રેમમાં
જેમ આ ધરતી ભીંજાય છે
ઉડવું છે મારે આ ખુલ્લા આકાશમાં
જેમ મન મુકીને આ પંખી ઉડે છે
છલકાવવુ છે મારે આ પાણીની લહેરો માં
જેમ આ નદી છલકાય છે
વરસવું છે કોઇના આંખમાંથી
જેમ આ આંસુ વગર બોલાવ્યે વરસે છે Dip@li

Read More

વરસવું છે મારે તારી જેમ વરસાદ
મને વરસવા દે..
શરીરનો એક અંગ પણ કોરું ના રાખતો
મને ભીંજાવા દે..
વહેવું છે મારે આ નદીની જેમ
મને મારા સાગર ને મળવા દે...
Dip@li

Read More

ભુતકાળ.....!


શું છે આ ભુતકાળ?
એક એવી યાદ કે જેના વિશે વિચારતા
વર્તમાન અને ભવિષ્ય બન્ને
સુધરી જાય? કે પછી
એક એવી યાદ કેજેના વીશે વિચારતા
વર્તમાન અને ભવિષ્ય બન્ને
ખરાબ થઈ જાય છે....?


શું એ આપણા હાથની વાત નથી.....?
Dip@li

Read More

જો સમયને તમારી પાછળ ભગાડવો હોય તો ?


તો પહેલાં સમય ની સાથે દોડતા શીખી જાવ
પછી સમય આપમેળે તમારી પાછળ ભાગશે

પછી
ભુતકાળ પણ તમે જ
વર્તમાન પણ તમે જ
અને ભવિષ્ય પણ તમે જ હશો.

Read More

સંબંધો તો દિવાલની જેમ હોય છે જેમા
વિશ્વાસ નામનો મજબૂત સિમેન્ટ
અને ભાવના નામની કોમળ ઈંટો હોય છે
જો એ દિવાલમાં એકપણ તીરાડ પડે તો તે
તીરાડો આખી દીવાલ ને કમજોર બનાવી દે છે
તેથી સંબંધોની દીવાલ ને મજબુત સિમેન્ટ અને
મજબુત ઈંટોથી બાંધો સ્વાર્થથી નહીં પ્રેમથી બાંધો
Dip@li

Read More

બનવું હોય તો કોઈ ના જીવનમાં
ઑક્સિજન બનો
કાર્બન ડાયોક્સાઈડ ને તો
વનસ્પતિઓ પણ કાઢી નાખે છે.

કોઈક ને જીવન આપો
જીવન લેવાનો હક તમને નથી.
Dip@li

Read More

અમુક લોકો તમને hurt કરે
એનું કારણ????.....

અમુક લોકો તમારું દીલ દુખાવે
એનું કારણ???....

અમુક લોકો ના કારણે તમારી આંખોમાંથી આંસુ વહે
એનું કારણ???...

આ બધા નુ કારણ માત્ર એકજ છે

કે તમે એ અમુક લોકો ને એટલુ મહત્ત્વ આપો છો

જો મહત્ત્વ જ નહીં તો દુ:ખ છેનું
એટલે કોઈને એટલુ મહત્ત્વ જ ન આપો જે તમારી smile છીનવી લે 🙏🙂☺️😎
Dip@li

Read More

વિરહ !

વિરહ તો આ આકાશનો છે.
તેની ધરતી પ્રત્યે નો
જે એની યાદમાં આંસુ તો
વહાવે છે પણ મીઠા,
ક્યાંક તેની ધરતી ને લાગી ન જાય,

પ્રેમ!

પ્રેમ તો આ ધરતી કરે છે
તેના આકાશને
જે એની યાદના આંસુ ઓ ને
પણ સાચવીને રાખે છે
ક્યાંક સુકાઈ ન જાય,🙏
-Dip@li

Read More

કેવા માટે તો ઘણુ બધુ છે
પણ કેવાતુ કાઈ નથી!
સાંભળ નારા તો ઘણા બધા છે
પણ સાંભળ નાર નથી!