મારા શિવાય કાઈ નથી જોતુ મારે અને મને હુ ત્યારે મળીશ જ્યારે તુ મને મળીશ "#કાના" -- શેષશુન્ય

काहे छोचत है अधिक तु !?, काहे फिरत है भ्रममे तु!?
खो जा कृष्ण भक्ति में तु , पा लेगी सच्चा सुख तु

Dip@li

वक्त के साथ साथ सवाल भी बढ़ते ही चले जाते हैं
और हर जवाब वक्त के तैं किये हुए वक्त पर ही मिलता है

Dip@li

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

જ્યારે જાગરણ હોય અને આજુબાજુ વાળા ધરાર જગવતા હોય ‌
ત્યારે
આ કહાવત
"अब पस्ताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत"

યાદ આવે

જાણે સ્પેશિયલ મારા માટે જ બનાવી હોય

happy jayaparvati jagaran 😴😴😴

सोने का नहीं

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Read More

हर घड़ी हर लम्हा हमने इंतजार किया
था आपका कुछ बेगानो की तरह
पर आज क़िस्मत का इरादा कुछ और ही है

आज आपने हमें रुकने को कहा
और अब हमारे वक्त के पास इतना वक्त कहा !?
Dip@li

Read More

આજે એક છોકરાએ મારો હાથ પકડ્યો 🙈🙈

મે કરાટે ટેક્નિકથી મારો હાથ છોડાવ્યો🙅🙅😌

ડોક્ટરોએ એના હાથમાં છ મહિનાનો પાટો લગાવ્યોપછી એની પાસે એક. promise કરાવ્યું
"" આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ છોકરી ને હાથ ના લગાવું""
Power of " 🙅🙅" 💪💪😝😝😝😝

Read More

आंखों ने आंखों को समझा लीया
हमने जमाने के डरसे आपको छुपा लिया

Dip@li

कम्बख्त होंठ ए युही छुप रह गए
और दिल ने दिल से मोहब्बत का इकरार कर लिया

Read More

इन आंखोंकी गुस्ताखीयो पर मत जाइए
ए आंखें हैं ही धोखेबाज

Dip@li

दिल की बात दिल तक पहुंचा भी देती है
और सवालों का वजन बढ़ा भी देती है

Read More