મારી રીતે જીવને હું શિવ બનાવું છું પરંતુ, રોજ પથ્થર પૂજવાનું આપણાથી નહિ બને. -100 100

ઉંમર ગુજરી રહી છે ત્રાજવાના કાંટા સરખા કરવામાં..
ક્યારેક ફરજ ભારે હોય છે, તો ક્યારેક અરમાન....૧૦૦૧૦૦

પ્રજા રાજપૂતોને રૂપાળા જોઈને નથી પૂજતી,
રાજપૂતોના બલિદાન જોઈને પૂજે છે. 🚩
-સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી

સફળ માણસની મજાક,
નિષ્ફળ માણસનો ફેવરિટ ટાઇમપાસ હોય છે.100100

ભરી સભામાં દ્રૌપદી ના ચીર જેવુ છે આ જીવન,

રોજ લંબાય છે ને કૃષ્ણ લાજ રાખ્યે જાય છે.🕶️🕶️

એક સમય
સ્ત્રીઓ ઘરના ખૂણે શોભતી, આજે સ્ત્રીઓ ઘર શોભાવે.
પુરુષ જોહુકમી કરતો, આજે સાથ નિભાવે.

બાળકો ઈચ્છાને આધીન રહેતા, આજે ઈચ્છા સામે જણાવે.
વહુ દીકરો પગે લાગતા, આજે વડીલોને ગળે લગાવે.
શેઠ રુવાબ છાંટતા, આજ સમજાવી કામ કઢાવે.

“નશીબદાર આપણે આ બંને સમયના પુલ સમા છીયે” 🕶️🕶️

Read More

ભગવાન પાસે ઘણી સ્કીમ છે કોરોના, ભૂકંપ, વરસાદ, વાવાઝોડું, દુકાળ, અને મનુષ્ય પાસે એક જ સ્કીમ છે એ છે મનુષ્યના
" કર્મ " 😎😎

Read More

સતત ‘હું’, ‘મને’, ‘મારું’ વિશે કહ્યા કરતા લોકો બીજાની નજરમાં હાસ્યાસ્પદ અને અણગમો ઉપજાવનારા બની જાય છે..😎😎

Read More

અત્યાર ના જમાના માં પ્રામાણિકતા નું શું આવે માં ..??
માં એ કીધું :- કદાચ બીજું કાંઈ ના આવે પણ નિરાંતે ઊંઘ તો જરૂર આવે બેટા.....!!૧૦૦૧૦૦

Read More

લોક, અનલોક ને પછી સીધા પરલોક 😝

આજે દેશમાં ભલે લોકશાહી આવી ગઇ હોય પણ તોય લોકો કહે છે બાપુ તમે એક ફોન કરો ને તો પતી જશે...
100100