મારી રીતે જીવને હું શિવ બનાવું છું પરંતુ, રોજ પથ્થર પૂજવાનું આપણાથી નહિ બને. -100 100

તમારૂ નસીબ ચમકતું હોય છે ત્યારે ડાહ્યા માણસો સલાહ આપતા અચકાય છે,
અને તમારુ નસીબ ખરાબ હોય ત્યારે
ગાંડા માણસો પણ સલાહ આપી જાય છે...!!!100100

Read More

જન્મ પર
વેહચાતી મીઠાઈ
થી શરુ થતી જીંદગી
શ્રાધ્ધની ખીર
પર આવી ને અટકે છે..

બસ આજ તો
જીવન ની મીઠાશ છે...

ભાગ્ય એ છે કે માણસ આ બંને વખત ની વસ્તુ નથી ખાઈ શકતો...!!!
100100

Read More

ઋણાનુબંધ....😊😊

સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈના સંપર્કમાં આવતું નથી.....😊😊🙏🏻100100

સમય ની સાથે ચાલવું જરૂરી નથી...
સત્ય ની સાથે ચાલો...
એક દિવસ સમય તમારી સાથે જરૂર ચાલશે....
100100

ઓરડાનો હરખ ભલે માતો ન હોય,
પ્રથમ પગલાંનું તો ફળિયું હકદાર છે...
100100

अपनी औकात पार करना ही आपकी असली सफलता है.

જેવો પ્રશ્ન એવો જવાબ આપું છું,
ઘમંડ નહીં સાહેબ
બસ સ્વાભિમાન રાખું છે.100100

જો તમે સર્જનહારને ઈશ્વર માનો છો,
તો સાહેબ, સ્ત્રી પણ જન્મ આપે છે !!100100

I salute all my Teachers, Friend, Femily, enemy and my Gurudev who teach me lots to live life.
Happy Teachers Day

સ્ત્રી સાથે ઘણી વાતો શેર કરી શકતો પુરુષ પોતાના દર્દ શેર નથી કરી શકતો સ્ત્રી પુરુષનાં ખભા પર માથું ઢાળી રડે છે જ્યારે પુરુષ સ્ત્રીનાં ખોળામાં માથું છૂપાવી રડે છે.
💯💯

Read More