મારી રીતે જીવને હું શિવ બનાવું છું પરંતુ, રોજ પથ્થર પૂજવાનું આપણાથી નહિ બને. -100 100

અનુભવથી એક વાત શિખ્યો છું કે,
જીંદગીમાં બહુ દુર સુધીનુ આયોજન કરવુ નહી.
સંજોગો પર આપણો અંકુશ નથી.
'પડશે એવા દેવાશે' વાળી ફિલસુફી ઘણીવાર માણસને નિરાંતની ઉંઘ આપે છે.
જે થાય છે તે સારા માટે જ થાય છે એવો સંતોષ રાખવો જોઇએ.

Read More

સફળ કોણ ને નિષ્ફળ કોણ ?

જે ઉપયોગી થયો એ કે ?
જે ઉપયોગ કરી ગયો તે ?💯💯

ભગવાન તને બધું આપે
અને મને બસ તું આપે. 💯 💯

માણસ માણસ માં ફેર છે,
કારણ, માનસિકતા માં ઝેર છે!💯💯

આપણે આપણી જાતને સિદ્ધ કરવાની છે...
પ્રસિદ્ધ તો લોકો જ કરશે.... 💯💯

કુટુંબ ના વડીલ ને સાણસી ની જેમ રહેવુ પડે છે સભ્ય ગમે તેટલો ગરમ થાય પણ ગરમ નહી થાવાનુ અને એ ઠરે નહી ત્યાં સુઘી મુકવાનું પણ નહી. 💯 💯

Read More

સફળતાની ચાવી મેળવવી હોય ને,
તો તકલીફના તાળા સાથે લઈને ફરવાની આદત રાખવી પડે...!!💯💯

અમુક માણસો ની મોટી તકલીફ એક જ છે તેમને "તરત" "સરસ" અને "મફત" બધું એક સાથે જોઈતું હોય છે. 💯💯

એક સવાલ...
જો આપડે કાશ્મીર માં હાઉસ બોટ લોન થી ખરીદીએ તો એ હોમ્ લોન ગણાય કે વિહિકલ લોન કહેવાય...???💯💯
🤔🤔😜🤫😜🤣🤣

Read More

અમદાવાદ અને ગુજરાત Sai Services ના મારા સાથી કર્મવીર ભાઈઓ અને બહેનોને #FriendshipDay ની હાર્દિક શુભકામનાઓ.
.....आपके बिना क्या वजूद मेरा
You are our strength. Keep the good work going!
💯 💯

Read More