Myself Anil Patel aka Bunny, writing and photography is my passion.

હે માણસ કંઈ દિશા માં તુ જવા માંગે છે?
શું કરવા આ સૃષ્ટિ ની સુખ શાંતિ ભાંગે છે?

કુદરત થી રમત રમવાનું હવે તો કર બંધ,
તુ વિચારી ભી નહીં શકે એવો છે એનો દંડ.

સાવચેતી ના પગલાં ભર, રાખ બધા ને સચેત
દુરી બનાવી રાખ, ભલે ઉભરાતો હોઈ મનમાં હેત.

કર કાયદા નું પાલન, ખુદ ને કર શિસ્તબદ્ધ,
લાગુ પડે છે આ બધા ને, હોઈ તે શિશુ કે વયોવૃદ્ધ.

પરિવાર સાથે રહે, જો મળ્યો છે તને સમય,
વાત આ સાચી માની લે, નહીં માને તો આવશે પ્રલય.

ધંધા રોજગાર ની ચિંતામાં ન થા તુ બીમાર,
જીવતો રહીશ તો ને તુ પાડી શકીશ બધું પાર.

પ્રકૃતિ નો નિયમ છે, દરેક અસ્ત પછી ઉદય થશે જ,
બધા જો કરે આ સંકલ્પ, તો આ જંગ માં વિજય થશે જ.

✍️ - અનિલ પટેલ (બની)

Read More

મને નથી મળતા

શું લખું તારી યાદ માં? કે શબ્દો મને નથી મળતા,
તારી યાદ તો ઘણી આવે છે પણ તમે મને નથી મળતા.

હૈયા ના દરેક ખૂણે કોતરેલી છે કવિતા તારી,
કંઈ કવિતા સંભળાવું? એ ખૂણા મને નથી મળતા.

કેવી રીતે ભૂલી શકું આપણે વિતાવેલી ખુશી ની એ પળો,
હવે તો એ સુખદ પળો માં પણ તમે મને નથી મળતા.

જે હૈયા માં આવતું એ કહી દેતા એકબીજાને વગર વિચારે,
હૈયું ખોલીને કહી શકું બધું હવે એવા લોકો મને નથી મળતા.

જ્યારે હેડકી આવે ત્યારે હંમેશ લાગે તું સાંભરતી હશે મને,
લોકો સામે હેડકી સંતાડી શકું એવા કારણો મને નથી મળતા.

- અનિલ પટેલ (બની)

Read More

जीवन में अगर बनना है तो किसी का *सखा* बनो,
किसी का *खास* नहीं।
*सखा* आपकी जिंदगी की अच्छी तकदीर लिख जाते है,
*खास* तो दुनिया के बाज़ार में आजकल कौड़ियो के दाम बिक जाते है।

✍️ - Anil Patel (Bunny)

Read More

दोस्ती,

एक ऐसा रिस्ता जो इस जहाँ में हर किसी के नसीब में नही होता,
लगता है एक पल सदियो जैसा, जब दोस्त करीब में नही होता।

Dedicated to all Friends...

✍️ - Anil Patel (Bunny)

Read More

लाख कोशिश कर ले मुझे हराने की, हारना मेरी फ़ितरत में नही। लड़ता था, लड़ रहा हु और लड़ता ही रहूंगा

बचपन से ही ज़िद्दी हु, अब तो ज़िद है तुझसे ऐ ज़िंदगी, पीछे खिंचना बंद कर, क्योंकि में आगे बढ़ता ही रहूंगा।

✍️ - Anil Patel (Bunny)

Read More

क्यों इतनी कठिनाई है सच्चाई की राह पर, क्यों करता मुझे तू झूठा बनने पर मजबूर?

बुरा में नही हूं पर बुरे मेरे हालात है, क्या तुझे मेरा अच्छा बने रहना भी नही है मंजूर?

✍️ - Anil Patel (Bunny)

Read More

क्यों देखी नहीं जाती तुझसे मेरी खुशियाँ ऐ जिंदगी, अब तो हंसते हुए भी डर लगता है,

छीन ना ले तू खुशियाँ मुझसे करता हूं सो जतन, हर गलत रास्ता खुशियों का मंज़र लगता है।

✍️ - Anil Patel (Bunny)

Read More

कहते है हर गलती की सजा होती है, बता मैंने ऐसी क्या गलती कर दी ऐ मेरे खुदा,

पराये तो हंमेशा पराये ही रहे ना बने कभी अपने, अब तो हो रहे है अपने भी मुझसे जुदा।

✍️ - Anil Patel (Bunny)

Read More

उम्मीद,

उम्मीद तो तुझसे बहोत सी थी ऐ जिंदगी, काश उस उम्मीद पर तु खरी उतर पाती,

रखता था सबसे उम्मीदे तभी तो निराश हूं यारो, वर्ना जिंदगी तो यूं ही सँवर जाती।

✍️ - Anil Patel (Bunny)

Read More

पत्ते में 'जोकर' और अपनों की 'ठोकर', हंमेशा पूरी की पूरी बाज़ी पलट के रख देता है।