મને પહેલેથી જ લેખન અને વાચન નો બહુ શોખ રહયો છે...માતૃભારતી ના કેટલાક મિત્રોએ મને motivation આપયુ તે બદલ તેમનો આભાર વયકત કરુ છુ...અને માતૃભારતી એ મને મારા વિચારો રજૂ કરવાની તક આપી તે બદલ હુ માતૃભારતી ની આભારી રહીશ....મે કેટલીક સામાજીક વાતૉ પણ લખી છે...

Happy rakshabandhan to all

epost thumb

સાથ એનો
compitition માં પણ..🤗
સાથ એનો જીવનમાં પણ....😊

-Anurag Basu

કહ્યું અમે કે માંગ, મારી જાન!
માંગે , તે આપી દઉ
અને એમણે તો ખરેખર મારું જીવન જ માંગી લીધું..
એટલો પ્રેમ કરતા હતા ને
અમે તો કે
હસતા મુખે ખુદ
મૌત નું પૈગામ પણ સ્વીકારી લીધું ...
અનુ**

Read More

😜😜😂

કાલ ની compitition જીતવા માટે, મારા દોસ્ત,
મારા ગુરુ
અને
મને દરેક વખતે motivate
કરનાર ને
heartly congratulations...
જેટલી મને નથી ખબર મારા વિશે
એટલી
તેને ખબર છે..
👏🤗

-Anurag Basu

Read More

कच्चे धागे से ही बांधी है
मैंने तो
अपने रिश्तों की पक्की डोर....
बस यूंही साथ निभाना ..मेरे भाई..
चाहे पास रहु में ,या रहु दूर..
अनुराग बासु*
#Rakshabandhan

Read More

રક્ષાબંધન... સ્પેશિયલ...
રાખડી નો ભાવ (price)નહીં પણ
તેમાં સમાયેલ બહેન નો
ભાવ (feelings) જ મહત્વ રાખે છે .
ANURAG basu
#Rakshabandhan

હા, ખરેખર એ સ્ત્રી ઓ પાગલ જ હોય છે...😒🙄👇

तुझ से शुरू और तुझ पे ही खत्म
होने वाले सारे रिश्तों को मैंने
पूरे मन से निभाया है..🤗
तेरे अपनो को भी
मैने अपने दिल से
ही लगाया है..❤️
फिर भी क्यों तू ही
मुझ से पराया है??😒
Anurag basu*

Read More