ટોળા મા થી છુટા પડેલા હરણ જેવી
આંધળી દોટ છે આ જીંદગી
પોતા ના સુધી પહોંચવાની .

ધારેલું થયા નો ઠસ્સો ને ધારેલું ન થયા નો ગુસ્સો
ખરેખર બંને લાજવાબ હોય છે

હાથ લંબાવ્યા વિના કોક ને પડખે ઊભા રેજો
અજાણતાં કોક ને દુભાવવા કરતા પ્રેમ દેજો
ભરતુફાને કોક નો સહારો બની જોજો
જરુર નથી કે તારણહાર બનો
ફક્ત માનવ બની જોજો.

Read More

તમ ને ભલે ખબર નથી કે તમે કોણ છો
કોક ને માટે તોફાન પછી ની શાંતિ છો
અંધારી રાત મા કોક ના ઘુવતારા છો
કોક નો પ્રેમ આશા સહારો છો
ધરતી પર કોક ના દેવદુત છો
કોક ને કોક ના કંઇક છો
કેમ કે તમે તમે જ છો

Read More

કુદરત ની કરામત ને આજસુધી નથી કોઇ લાંધયુ
ભલે ને જગત આખા ને ટેકનોલોજી એ બાંધ્યું .

રચી એ મન મા કાવાદાવા નું મહાભારત
ને મુખ થી રામાયણ બોલી એ
પ્રભુ ત્યારે વિચારે કે આનું કેમ કરીએ?

જો હોય શ્રદ્ધા ને વિશ્વાસ તો પથ્થર પાણી પર પુલ બનાવે
ના હોય એ બંને તો કીનારે ડુબાડે.

પારકા પોતાના મારા તારાં
એ મન ને વ્યવહાર છે
દીલ ને સદા સગપણ નો તહેવાર છે.

કિનારે અથડાઇ ને લહેરો પાછી ફરી રહી હતી
મે કીધું અથડાઇ ને પાછી કેમ જાય છે?
તો એણે મને કીધું કે મર્યાદા તો પુરુષોત્તમ રામ ને પણ હતી .

Read More

તારી કીરપા નો હું સરતાજ બન્યો
માનવ બનાવી તે ધન્ય કર્યો .