નામ થી તો સૌ ઓળખાય છે, મને મારાં શબ્દોથી ઓળખ બનાવી છે.

નજર ઉઠે કે નજર ઝૂકે ત્યાં એક તુંજ છે
આંખોમાં અમીનો સાગર બન્યો બસ તુંજ છે
પ્રતીક્ષાની પળોને ખાળ હવે;
વાટે ઉભી નિહારું જેને એ બસ તુંજ છે.

Read More

અટકી ગઈ આંખો જયારે જોયા તમને,
શરમાઈ ગઈ નજર જ્યારે તમારી નજર થી અમે જોયા અમને,
જુકી ગઈ પાંપણ ને હસી ઉઠ્યા આ હોઠ;
જયારે આંખના ઉચાળે તમે મોહ્યા અમને.♥️

Read More

.

.

🙏

.

નથી કોઈ તારા વિના મારું બસ એજ વિચારું
જગતભરમાં માનવ રહે પાંગળો;
કોની કદર અહીં કોણ કરનારું?

"તારાજ વિચારોમાં અટવાઈ જાઉં છું, તારું નામ લેતાંજ મલકાઈ જાઉં છું, રાત આખી વીતે તારાજ સ્મરણોમાં;
બસ ઝાકળબિંદુમાં હું ભીંજાઈ જાઉં છું." આરઝૂ.

Read More

રોજ સવારે એ મને ઉઠાડે છે
હરેક પળે એજ મને સાંભળે છે
ક્ષણે-ક્ષણને દિવસો-દિવસ
મહિનાઓ હોય કે,  વારસો-વરસ;
સાચો પથ એજ મને બતાડે છે
પકડીલે છે મને હાથોમાં ત્યારે;
જયારે,આ જગત મને વિતાડે છે
એનો એ કોમળ સ્પર્શ, ત્યારે હું પામી છું;
જયારે,લોકો મને કાંટા વગાડે છે
બધાજ અંધારા રસ્તાઓ, ને જ્યાં હું અટવાવ;
મારી પેહેલા એજ,મારાં જીવનને અજવાળે છે.

Read More