Hey, I am on Matrubharti!

STAY MAY I

Abandon me do not ever, O Ahura, my kind Lord.

Strong, very strong should be the connecting umbilical cord.

Your love, blessings and protection always upon me accord.

Children naughty n angry may become, but pl do not use a rod.

Stay may I, strongly n firmly attached to the umbilical cord.

Grant me faith deep n keep me totally attuned with You, O Lord.

Peace, happiness and satisfaction on me, kindly accord.

Aedoon baad

Armin Dutia Motashaw

Read More

ગઠબંધન

ખુરસી અને દૌલત માટે માનવ થઈ ગયો છે પાગલ

વણવિચરીએ, ખોટે રસ્તે વધી રહ્યો છે આંધળો થઈ ને આગળ.

ખોટા કર્મ કર્યે જાય છે; પંપાળે છે પોતાનો અહંકાર;

આં બધું કરવામાં, ખોઈ દે છે એ સ્વ નો સંતોષ અને મન નો કરાર.

તો પણ વધારીએ જાય છે એ એના પોતાનાં પાપ ના પોટલાં.

તબીયત એની લથડી જાય છે; રહી જાય છે, જેવાં ઇંડા વિનાના કોટલાં.

માયાજાળ માં લપેટાયેલા માનવી ને દલદલમાં ડૂબતાં લાગતી નથી વાર

દાનવનો જોરદાર અને કઠોર હોય છે આં માનવઓ પર પ્રહાર.

દાતા, સદા બચાવજે અમને આં દાનવના પ્રહારથી, થાય ન અમારું પતન.

માંગુ એટલું, બસ કરી લે અમારી સાથે, એક અતૂટ ગઠબંધન.

Armin Dutia Motashaw

Read More

प्यार मरता क्यू नही

प्यार अमर है, वो कभी भी मरता नहीं,

जैसे, राख् में जलती रहेती है सदा, एक चिंगारी

प्यारको दफनाया जाए अगर, तो माटी जी उठती है

जलाने के बाद भी, राख में चिंगारी भड़कती रहेती है

सच बात है यह, के प्यार कभी मरता नही;

उसे मारने की, लाख कोशश करे कोइ ।

बेहोशी के आलम में भी वो दिल के भीतर रहेता है

हे मालिक, जरा समझाना मुझे, आखिर प्यार मरता क्यू नहीं है

Armin Dutia Motashaw

Read More

तेरे गुण

सुझे न क्या लिखूं, इस लिए बड़ी देर मैंने लगाई;

अब तक हाथ पकड़कर बहुत कविताएं तुने लिखाई ;

पर ऐसी भी क्या रुसवाई, की खुद के लिए, कुछ न लिखवाया, ओ मेरे साईं ;

आखिर आज, तुने, खुद के लिए, मेरे हाथों से, एक कविता है लिखवाई

कान्हा तो है नटखट; पर आप क्यों बन बैठेथे हरजाई, यह बात समझ में न आई ;

दुहाई हो दुहाई, मेरे साईं , अब आखिर, आज वो रात अायी;

जब तुने मेरे हाथो से, तेरे लिए, एक कविता लिखवाई।

एक प्रेम भारी रचना, जो तेरे लिए ही लिखी और है गाई ।

प्रेम आदरभरे वंदन तुझे, ओ गुरु, ओ पिता, ओ साईं ।

खुश हूं आज मैं बहुत; आखिर तुने, तेरे लिए, मेरे हाथों से, एक कविता लिखवाई ।

गुण तेरे अपार, लिख नहीं पाउगी; परबत तु, मै हूं छोटिसी राई ।

तेरी महिमा अपरंपार, बया कर नहीं पाऊ; मुझमें प्रेम की अखंड ज्योत तुने है जलाई;

श्रृद्धा और सबूरी की, अनन्य ज्योति, मेरे जीवन में, तुने ही है जगाई ।

Armin Dutia Motashaw

Read More

THAT DAY

PRAY LET US ALL FOR....

A tragedy huge 9/11 took place, on this day.

Humanity was thrown aside that day.

Crushed n mutilated were values good that day.

The satan overpowering good, actually won that day.

Wish this tragedy would never have occurred that day.

Let us all pray for the people who died that day.

Armin Dutia Motashaw

Read More

किनारा

खुश रहो आप सदा, यह है अंतर से निकली दुआ

हमें तो डुबो दिया प्यारने, बहुत ही घेहरा था वह कुआ

और खाली है हमारी प्यार की गागर ।

शायद तैर नहीं पाएंगे हम; यह गहरा है सागर

और हमसे, बहुत ही दुर है किनारा

जाने सब, तैर नहीं सकता वो प्रेमी, जो है मन से हारा

बस पैगाम एक है आप के लिए, खुश रहना हमेशा

खुदा सुने दुआ यह हमारी, उम्र दराजी हो तुम्हारी ।

Armin Dutia Motashaw

Read More

FRIENDS

Indeed lucky we are, if in life, we have true friends

A few are lucky to have the same friend, at every bend.

Otherwise most people make, good fair weather friends;

Who are great to party-sharty but in crisis, their friendship ends.

Some are silent snakes in the grass, beware; poison they spew.

Some are jealous but stick to you, to obtain benefits which are to you, due.

It's always good to have loving, caring helpful ones, in numbers few.

Lucky we are, if we have God sent friends; different may be their hue .

Thank you O Ahura, for granting us these GOOD FRIENDS.

Armin Dutia Motashaw

Read More

SATISFACTION

People ask You for posh homes, cars, luxuries so very many.

Interested they are in huge amounts of dollars, pounds not pennies.

I always thought, I was not demanding; and a very satisfied soul;

And because of limited needs, life would therefore very easily roll.

Because a satisfied soul, ask You wouldn't, for many things more.

But here I was, requesting tiny things, n increasing was the score.

Love n warmth I seeked ; greenery I wished, all around, everywhere.

As dear ones departed, wondered I, gone away they had where ?

Consequently solace to bear the pain; n peace I seeked.

Health now deteriorated , doctors at my organs, often peeked;

So seeked I from You, happiness and good health.

To be able to pay for Medical insurance, asked I for some wealth.

My requests slowly and steadily increasing are; they are going too far !

Asking myself I am now; with the other demanding ones, am I at par ?

Lord, grant me good health, happiness and peace.

And, may my frustrations, worries, fears all cease.

Armin Dutia Motashaw

Read More

ભૂલવાનો તને, તારી પ્રીતને, પ્રયત્ન કર્યો મે અથાગ


તો પણ નદી ના નીર, બુઝાવી  શકીયા નહિ આં આગ


પ્યારે તારા, લગાવી દીધો, મારી કિસ્મત પર ડાઘ. યાદ આવ્યો તું, જ્યારે બોલ્યાં કોયલ કે કાગ.


પળ પળ યાદ આવ્યો, પછી બહાર હોય કે હોય ફાગ


યા જ્યારે ફુલો ના સુગંધ થી મહેક્યો બાગ


ઝરણાંના અવાજ માં સંભળાયો તારા ગીતનો રાગ


દિલે કરી ટકોર, તું એને ભૂલીજ ક્યારે; તે જ લગાવી છે આં આગ


હવે શા કાજ બુઝાવી છે તને એ; જાગ જરા જાગ;


બુઝાવી શકીશ નહીં તું હવે આં આગ, બચી છે અહીં ખાલી રાખ.


Armin Dutia Motashaw

Read More

GRATITUDE

Too many complaints, desires, wants n wishes in one's heart are in;

Sorry about this, but it's only You, in whom one can confide in.

Please, O Ahura, throw them away do not, in a dustbin.

Most people luxuries, cars, homes wish; some for it, even sin

Smokers for smoke, n drunkards request for whiskey, wine, beer or gin.

Worry You, people do, until the end, till they land in a coffin.

Request You I, only peace of mind for me and all my kin.

Armin Dutia Motashaw

Read More