તારી ગઝલ કેવી કમાલ કરી જાય છે,આ ઈચ્છા ગમે તેટલા ગુસ્સામા હોય તોય હસી જાય છે..

હારવું પડ્યું મારે
આ પ્રેમ માં
કારણ..
તારી સાથે જીવવાનું જો હતું..
- ઈચ્છા..

ગમે તેટલા દાન કરી લો...
પણ‌ કોઈ ની મજબૂરી ના
લીધેલ પૈસા દવાખાનામાં જ જાય છે..
....ઈચ્છા

યાદ તો હું પણ આવીશ.....

જ્યારે તારી આંખોમાં રહેલી નમી છલકાશે ને,
ત્યારે હું યાદ આવીશ.
તારી આંખોના એ આશુ લૂછનાર નહીં મળે..
ત્યારે હું યાદ આવીશ...
- ઈચ્છા

Read More

૧૬ જૂન તો આવતી રહેશે પણ...
પપ્પા તમે નહીં આવી શકો...😭
-તમારી આશુ

આ વરસતા વરસાદમાં તારી સાથે ભીંજાવાનું
મન થાય છે...
વીજળી ના ચમકારા થતાં..
તારો હાથ થામવાનુ
મન થાય છે..

-આશા (ઈચ્છા)

Read More

સાચો આનંદ...

કોઈ ની મદદ કરી ખુશ રહું છું...

બાકી..

મદદ લઈને તો બધા ખુશ જ રહે છે..

-આશા (ઈચ્છા)

અનહદ પ્રયત્નો કર્યા તને પામવા ના..
પણ મળવાનું નહતુ લખ્યું મારા નસીબમાં...

-આશા

પૈસા તો હાથ નો મેલ છે સાહેબ...

તેથી પૈસા ખાતર પોતાની ક્રેડીટ ના બગાડતા...

-આશા

saved by me

તૂ એટલે...

મારા માટે આજીવન પ્રેમ થી

ભરપૂર દરિયો,

અને

હું એટલે....

એ દરિયામાં આવનાર માત્ર તારા

જ નામની ભરતી...

-આશા (ઈચ્છા)

Read More