#પ્રેમ #લાગણી #સંવેદના... મારા લખાણ વિશે આપ આપના મહત્વપૂર્ણ પ્રતિભાવ આપ મારા આ સરનામે આપી શકો છો... Insta Id - ashishp_27 Whatsapp- 9033330045 Facebook- Ashish Parmar

ઇચ્છાની અક્કડ પણ ગજબની હોય છે..

ત્યાંથી જ નિકળે જ્યાં રસ્તો નથી હોતો..!

-Ashish Parmar

શરીરની જેમ સંબંધોનાં
અંતિમ સંસ્કાર કરવા સહેલાં નથી હોતાં ;

અંગત સંબંધો છેક
અંદર વસીને શ્વસતા હોય છે
હંમેશાં જીવંત હોય છે

-Ashish Parmar

Read More

સંવેદના માપી લીધી છે....
લાગણીઓ આંકી લીધી છે...

વ્યક્તિ વ્યક્તિથી દૂર ચાલતો આજે હું...
બહુવિધ વ્યક્તિત્વની મેં થાપ ખાધી છે...

#પ્રેમ
#લાગણી
#સંવેદના
#બહુવિધ

Read More

મારે આપ બધા પાસે એક સલાહ જોઈએ છે...

સંબંધોના મહત્વની વ્યાખ્યા શુ હોય શકે ??
તેને જાળવવાનાં અથાગ પ્રયત્નો છતાં સંબંધ પૂર્ણતાને આરે હોય તો આગળના પ્રયત્નો કેવા હોવા જોઈએ એ આગળ ના પ્રયત્નો વિશે આપ બધા મંતવ્ય આપો પ્લીઝ 🙏

Read More

હવે તો ફક્ત હસી લઈએ છીએ...

ખુશ રહેતાં હતાં તેનો જમાનો થઈ ગયો..🙃

#પ્રેમ
#લાગણી
#સંવેદના
#ખુશ

અધૂરા પ્રેમની ફક્ત વાત રહી જાય છે ;

રાધા બનો કે મીરા બસ યાદ રહી જાય છે..❣️

#પ્રેમ
#લાગણી
#સંવેદના

સહેલું નથી એ વ્યક્તિને દૂર કરવી ;
જે આપણી રૂહ રૂહ માં વસતી હોય...😢❤️

#પ્રેમ
#લાગણી
#સંવેદના
#સહેલું

આતુર છું હું તને ખુશ જોવા ;
તારી એ પળ પળ ને મહેસુસ કરવા....

હા માન્યું , વ્યક્તિ વ્યક્તિએ હોય છે ફરક ;
પણ હું તો આતુર છું આપને મારા થતાં જોવા...😘

#પ્રેમ
#લાગણી
#સંવેદના
#આતુર

Read More

જ્ઞાનના એ આસમાની સિતારા મારા ગુરુ એ પણ સ્પર્શ્યા હશે ;
કારણકે એના જ્ઞાન ના અમીછાંટણાં મને સ્પર્શી ગયા..

#પ્રેમ
#લાગણી
#સંવેદના
#ગુરુપૂર્ણિમાનીશુભેચ્છા
#આસમાની

Read More

અમુક ઘટનાઓ જીવંત હોય છે ;
જે ફક્ત અનુભવી શકાય છે
તેને માણી શકાય છે
ને સ્પર્શી શકાય છે..
બસ ખાલી દર્શાવી શકાતી નથી...😊

#પ્રેમ
#લાગણી
#સંવેદના
#જીવંત

Read More