હજુ પોતાને પૂરો જાણ્યો નથી કે પોતાના વિશે કંઈ કહી શકું

वो क्या गैरो से शिकायत करे,

जो खुद दुनिया जितने की बात करता था और आज प्रति क्षण हार रहा है,

जो हर परिस्थितिमें चट्टान की तराह खड़े रहनेकी बात करता था और आज पतझड़ के पत्तो की तरह बिखर रहा है...

वो क्या गैरो से शिकायत करे ||

-Thacker Ashish

Read More

समझना शुरू कर दीजिए, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी......

हर बात मानी है तेरी ए जिंदगी, हिसाब बराबर कर, तू भी तो कुछ शर्तें मान मेरी.......

જો સુખને શોધવું પડે તો એનાથી મોટું દુઃખ શું ??????

चलता रहूँगा मैं पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंज़िल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा........

जो समझे भी और समझाए भी बस वही अपना, बाकी सब दुनिया है.......

નાના સરખા એક શબ્દનો આભ જેવડો અર્થ, તમે તીરથનું સરનામું બા, અમે ભમીએ વ્યર્થ.......

हालात से हौसले नहीं, हौसलो से हालात बदलने चाहिए........

-Thacker Ashish

માતા પિતાએ કરેલ સંઘર્ષ જોઈ લેવા, સેમિનારો જોવાની જરૂર નહીં પડે....

क्या बात करे इस दुनिया की हर शख्स के अपने अफसाने है, जो सामने है उसे लोग बुरा कहते है, जिसको देखा नहीं उसे सब खुदा कहते है.......

Read More