×

વહાલા વાંચકો તમોને વંદન હો....................... i m normal, so Dont intress in my life... અલ્પ શબ્દમૂડીનો સર્જક. @ અશ્ક રેશમિયા.

કેટલીયેવાર કબર સુધી જઈ પાછો ફર્યો છું,
યમદૂતનું એટલું જ કહેવું છે:હજી સહન કર!

-અ.રે.

શાયદ! બે ગજ જમીનનાય ફાંફા પડી જવાના,
એટલે મે હાલથી જ મારી કબર ખોદી રાખી છે!

-અ.રે.

તમારા વિના અહીં કશુંય નહીં અટકે,
તમે હતાં ત્યારે શું હું ફરિશ્તા હતો ?

- અ.રે.

મીઠી મહોબ્બત તરફની હતી સુહાની સફર,
ને વચ્ચે જ માર્ગમાં ગોઝારું મૃત્યું મળી ગયું!!

-અ.રે.

કેટકેટલા ઉગી જાય છે શુષ્ક આંખોમાં,
રોજેરોજ લીલાછમ્મ સપનાઓ?

અ.રે.

ક્યારેક ક્ષણભર તમારી ચાહત મળે,
ભલે પછી મહેફિલમાં વાહ વાહ ન મળે!!

-અ.રે.

અકસ્માતે ઉઝરડા પાડીને
ત્વરાએ વહી ગયું કોઈ,
જુઓ! ગાલ પર એટલે
અશ્રુઓની ભીડ જામી છે.

-અ.રે.

અલ્યા!
તને બરબાદ કરતા ન આવડ્યું 'અશ્ક'ને
જો મારી બરબાદીના ફટાકડા ફોડીને
તે જ મારી ખ્યાતિ ફેલાવી દીધી!

અ.રે.

Read More

તારી લાગણીની
હુંફાળી સેજ મળે
ભલે ને પછી ઠંડી
તેજ - પ્રચંડ પડે !

-અ.રે.