આપો પ્રેમ કે પછી પસ્તાવો શું ફરક પડે, હસતા રહેવાનો અમે નિયમ રાખ્યો છે....@win*

ख़रीदना है तो दिल को ख़रीद ले फ़ौरन
खिलौने टूट भी जाते हैं आज़माते हुए

किस के जल्वों का ये आँखों में असर बाक़ी है
हुस्न बाक़ी है न अब हुस्न-ए-नज़र बाक़ी है

एक एक करके मरते गए ,,
जो लोग इश्क़ में पड़ते गए ..

@win🇮🇳

પોતાની ઉપર રહેલા વધારાના કચરાને કાઢી નાંખો,
તમારી અંદરથી એક શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ નીકળી આવશે...

तिरे जमाल की तस्वीर खींच दूँ लेकिन
ज़बाँ में आँख नहीं आँख में ज़बान नहीं

याद वो नहीं जो
अकेले होने में आए..
याद वो जो महफिल में
और अकेला कर जाए..

इश्क़ वो नीम की डाली है...
जिसका नया पत्ता ही मीठा लगता है...

तुम याद करो ,या भूल जाओ,ये मर्जी है तुम्हारी...
तुम याद थे ,याद हो और याद रखेंगे ये
"मर्जी "हमारी

હૂબહૂ તારી જ લખવી છે ગઝલ,
તક મળે તો સામે બેસાડું તને,,