Hey, I am reading on Matrubharti!

માનવ ધર્મ માં તો કોઈ
અંધ નથી થતું, પણ
માણસ જ માણસને
નીચું દેખાડવા માં અંધ
થઇ જાય છે,
બાકી ધર્માંધતા ક્યાંય
નજરે પણ નથી ચડતી.
🙏🕉️

Read More

દગાખોરી કરનારા માટે
સહેલું છે, લોકોને વિશ્ર્વાસ
માં લઇ ને વિશ્ર્વાસ ઘાત
કરવો.

#આતુર
પોતાના જ્યારે રિસાઈ જાય છે ત્યારે એમને ફરીથી
મેળવવા ખુબ જ આતુર હોય છે આ હ્રદય.