હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (9)
  • 150
  • (29)
  • 403
  • (36)
  • 521
  • (21)
  • 392
  • (47)
  • 1.1k
  • (47)
  • 690
  • (49)
  • 1.1k
  • (44)
  • 713
  • (49)
  • 705
  • (58)
  • 779