એક દિવસ નું ચોમાસું ને ઓગણત્રીસ દિવસ નો બાફ , તોય તું વરસ્યો એ વાતે જા ,તારા બધા ગુના માફ!

આ લાગણીઓ નો કારોબાર જોખમી છે,
એમાં હારનાર કરતા જીતનાર વધુ જખ્મી હોય છે,

જે કાગળ પર અભણ નો
અંગૂઠો લેવાયો...!!!

એમાં છેલ્લો મુદ્દો હતો
કે ઉપરની બધી શરતો
વાંચી છે..!!!!બસ તકલીફ અહીંયા જ ક્યાંક છે....

Read More

"ના હું ગીરવે મૂકયો હતો ,
કે ના હપ્તે થી વેચાયો હતો"

"બસ એમણે ચૂપ રેહવા કહ્યું,
ને હું મૌન થી બંધાયો હતો"

ધીરે કહેવાની વાત માં "રાડ" પાડી
ત્યાંથી જ સબંધ માં "તિરાડ" પડી....

વાંક જરા પણ ગુલાલનો ન હતો....
સાવ કોરો કટ એમનો ગાલ હતો....
રોકવા મથ્યો પણ રોકી ના શક્યો....
ફાગણ ની આબરૂનો સવાલ હતો.
હેપી હોળી@ ધુળેટી

Read More

"તું."... લીલું ઘાસ બની ને ઉગી નીકળજે આ વૃક્ષ નીચે.....
પાન -પીળું બનીને "હું" "ખરી "પડીશ તારા પર!!!

-Bharat Gehlot

❤️ વાત સમજણ ની હતી...... ને "ચૂપ" થઈ ગયા સબંધો ! ❤️

दीपावली के पावन अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए।

🙏🪔🙏

-Bharat Gehlot

Read More