અનુભવીને ક્યારેક લાગણી ઉતારુ છું કાગળ ઉપર....

પ્રેમ નામના રોગની,
ક્યાંય દવા મળતી નથી...
તારુ હોવુ મારી સાથે,
હવે એજ એક ઉપાય છે...

-Bharat Parmar_bk

કોઈપણ તબક્કે જો જીવન સમજવું મુશ્કેલ લાગે,
તો શાંત રહો અને ફક્ત જીવન જીવો.
જીવન પોતે તમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશે.

-Bharat Parmar_bk

Read More

સવાર ક્યારે થઈ જાણે ખબર ના રહી,
તારી યાદો તાજી થઈ ને રાત એમ જ વીતી ગઈ!

-Bharat Parmar_bk

હવે તો તને ચાહવું જ કામ છે મારું,
આ કોરોનાકાળમાં બીજું કામ જ ક્યાં રહ્યું છે? 🙄

#કોરોનાઇફેક્ટ

-Bharat Parmar_bk

ઘણું ચાલી ને ઘણી દોડી ગઈ,
એ ખુશી તું તો સાથે હતી,
અચાનક જાણે ક્યાંક સંતાઈ ગઈ...
#ખુશી
-Bharat Parmar_bk

વસ્તુ થઈ રહી છે મોંધી,
એ જિંદગી શું થયું તને!!
તું કેમ સસ્તી થવા લાગી ?
#life
-Bharat Parmar_bk

આ સ્થિતિ પણ ક્યાં કાયમી રહેવાની,
બસ હવે ઘડીક તકલીફ સહેવાની,
હવે રાત જવા લાગી છે દર્દની,
ને પછી સુખની સવાર થવાની...
#કોરોના #સવાર #રાત

-Bharat Parmar_bk

Read More

તારું સાથે હોવું એટલે સમય રોકાઈ જવો,
શબ્દો ખૂટી જવા,
આંખો ચાર થઈ જવી,
દિલમાં લાગણી વધી જવી,
તારુ સાથે હોવું એટલે...
પ્રેમને જાણવો ને માણવો.
#સાથે
-Bharat Parmar_bk

Read More

મહાત્મા થવા માટે આત્મા ને પરમાત્મા સાથે એકરૂપ કરવું પડે છે...
લોકોનું ભલુ કરવા ખુદને સમર્પિત કરવું પડે છે...
#મહાત્મા

વંદન મહાત્મા ગાંધીજી ને

Read More

ભલે હોય સવાર કે હોય સમી સાંજ,
દરેક વ્યક્તિ લડે યુદ્ધ પોતાના હિસાબે,
ઘડીક લડયા બાંધી માસ્ક કોરોનાથી બચવા,
તો ઘડીક લડયા ભૂખ સામે મોંઘવારીથી બચવા...
#યુદ્ધ

Read More