ગુડ બાય...✋🏻🤝 દોસ્તો..

ફરી મળીશું મંજિલ ને પેલે પાર.

સમય આવી ચૂક્યો છે તમારી વચ્ચે થી વિદાયનો.

ખુશ રહો😃..જીવંત રહો..
જય દ્વારકાધીશ🙏🏻

-Er Bhargav Joshi

Read More