ચલ છોડના યાર ઇધર ઉધર કી બાતેં,અબ થોડી જિંદગીભી તો જીકે દેખતે હૈ....લોગ તારીફ ઇતની કયું કરતે હૈ, જરા હમેં ભી તો પતા ચલે કી રાજ ક્યાં હૈ યે.....

કોઈ વ્યક્તિ કે પ્રાણી #અપશુકનિયાળ હોતુજ નથી,
#અપશુકનિયાળ તો ફક્ત વ્યક્તિના નકરાત્મક વિચારોજ હોય છે,
બાકી, પરમેશ્વરની રચનામાં કોઈ ખામી હોયજ નહીં વાલા...

#અપશુકનિયાળ એ મનુષ્યના સ્વાર્થ માટે ખાલી એક કાલ્પનિક વિચાર છે. પોતાના ખોટા અહમ ના સંતોષ માટે.....રાધે..રાધે..

Read More

મુસ્કુરાહટો કે ભી કઈ અપને ચેહરે હોતે હૈ. ..ભાવિન...

ઔર વો અક્ષર હર શખ્સ કે મુસ્કુરહટસે પતા ચલ હી જાતા હૈં...

આ પ્રેમની પ્રેમ ભરી લાગણી ઓના પ્રવાહમાં વહી જતા પેલા વિચારજો... ભાવિન...

આ પ્રવાહમાં ક્યાંક તમારા સાચા પ્રેમના જે હકદાર છે, એ કયાંક ડૂબી તો નહીં જાય ને...

રાધે..રાધે..

Read More

હવે હું કઈ વાત પર ઠાઠ ઠાથરો કરું વાલા...
મારુ પોતાનું કહું એવું તો કશું છેજ નહીં, જીવનમાં...

આ ઠાઠ ઠાઠરો કરવામાં તો કેટ કેટલાય ઓલવાઈ ગયા...
જે છે તેને પ્રેમ પૂર્વક સ્વીકાર કરો ખોટા #ઠઠ્ઠો કરવાનું બંદ કરો...

જીવનમાં શાંતિ જ શાંતિ છે..
#ઠઠ્ઠો

Read More

યે મુસ્કુરાહત ભી કિસી #રત્ન સે ક્યાં કુછ કમ હૈ..ભાવિન

નિખાલસ શે મુસ્કુરતા હુવા ચેહરે દેખે કિતના વક્ત હો ગયા હૈ હમે, યે કિસી #રત્ન સે કુછ કમ ભી તો નહીં હૈ...

Read More

હું કાંચની બંગડી આપી શક્યો હતો એને,

અને થયું એવું #ભાવિન

એ સોના ના કંગન પર ફિદા થઈ ગઈ..

#રત્ન

મને એમનાથી પ્રેમ છે, એવું એમને લાગે છે...

મને એમનાથી પ્રેમ છે, એવું મારા મિત્રો ને પણ લાગે છે...

મને કોઈનાથી પ્રેમ છે, એવું આખા ગામને પણ લાગી આવ્યું...

પણ, મને કે એમને એવું કયારે પણ નથી લાગી આવ્યું કે અમારા બેવું વચ્ચે પ્રેમ છે કે મિત્રતા...

#મુશ્કેલ છે ભાઈ, લોકો ને પ્રેમ કે મિત્ર ની પરિભાષા સમજાવી #મુશ્કેલ છે...

Read More

ઇન મુસ્કુહતો કે ભી અપને કહી રાઝ હોતે હૈ જનાબ,
ઓર યે વહી લોગ જાનતે હૈં...ભાવિન..

જો અપને લબો પે મુસ્કુરાહાટ લેકે પુરે જહાં મૈ ગુમાં કરતે હૈં...

ઔર યકીન માનીએ એશા કારના કોઈ આસાન કામ નહીં હૈ.

એ ભહોત જ્યાદા #મુશ્કેલ હૈ....

Read More

મારે લખવું તો હતું કાંઈક ખાસ એમના જેવું..
પણ, એ ખાસ બની બેઠા છે હવે કોઈ બીજાના માટે..

તો હવે ખાસ તો કોઈ રહ્યું નહિ જીવનમાં, તો લખીએ કોના માટે હવે, ...ભાવિન....

હું ખાસ નથી રહ્યો એમના માટે, એ પણ ખાસ નથી રહ્યાં હવે મારા માટે..રાધે..રાધે..

#સાજા -થાઓ

Read More

લાગતા હૈ, આજ ફિરશે ઉનકા માસુમસા મુસકુરાતા હુવા ચેહરા દેખકાર આયે હો...

આપકા ચમકતા હુઆ ઔર મુસકુરતા હુઆ ચેહરા બહુત કુછ બાતા રહા હૈ હમેં...

#લાભ ઔરભી હૈ મુસ્કુરાને કે, એકબાર આપ મુસ્કાન લઈએ તો સહી અપને ચેહરે પર....

Read More