હું ભાવના ભટ્ટ અમદાવાદ રહું છું. મારો જન્મ આણંદ જિલ્લાના ગામડી ગામમાં થયો હતો અને અમદાવાદ ખાતે લગ્ન થયા રાજેન્દ્ર કુમાર ભટ્ટ સાથે.મને નાનપણથી જ વાંચવાનો અને લખવાનો શોખ છે મારે એક દીકરી છે અને દિકરો છે બન્ને ના લગ્ન થઈ ગયા છે. અને મારુ એક અજબ ગજબ પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે. હું વોટ્સ ઓપ ના કવિ લેખકોના હરિફાઈના વિવિધ ગ્રુપમાં છું.મારુ બ્રાહ્મણ મહિલા સેવા સમિતિ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.. મારી એક કવિતા દિવ્ય ભાસ્કરમા છપાઈ હતી. અખાંડ નંદ, સખી, વિવેકગ્રામ, સ્ત્રી મેગેઝીનમાં મારી રચનાઓ આવી છે.

આંબા ડાળે કોયલ બોલે....

epost thumb

ચેહર મા...

epost thumb

*અમારી વેદના* ( વૃક્ષની ) લેખ
૧૮-૫-૨૦૨૨

અમારી વૃક્ષોની વેદના આજે હું રજૂ કરું છું... અમારે પણ હ્રદય છે જે સંવેદનશીલ છે.
અમારે વૃક્ષોને પણ જીવન હોય છે, અમારી પણ કંઈ ઈચ્છા હોય છે, અમે પણ પોતાના પરિવાર ને ( ફળ, ફૂલ, પાન ) ખુશ જોવા માંગીએ છીએ..
અમને માન સન્માન આપો તેવી ઈચ્છા હોય છે... અમારી કાળજી લેશો તો જ પ્રકૃતિ ખીલી ઉઠશે ને એ થકી જ દુનિયામાં ખુશી ઓ ની બહાર આવશે... અમારું જેટલું જતન કરશો એટલી જ સ્વચ્છ હવા અને અન્ન, ફળ ફળાદિ મળશે..
જેમ એક બાળકને માવજત કરશું તો
તે મોટું થઈને કંઈક બનીને દેશનું ભલું કરશે...
એમજ અમારી માવજત કરશો તો ફૂલ અને ફળ નો અનેરો લાભ મળે છે.
અમારાં અંગો કાપીને અમને લોહી લુહાણ કરી દેવામાં આવે છે..
હકીકતમાં તો માનવી એ શપથગ્રહણ કરવા જોઈએ કે અન્ન અને કાગળ નો બગાડ નહીં કરીએ..
તો જ અમારું ભવિષ્ય સુખમય બની રહે...
અમારાં અંગો કપાવાથી જે વેદના થાય છે એ તમને નહીં સમજાય એ‌ માટે વૃક્ષ બનવું પડે..
અમારી ભાવના સમજો અને અમારું જતન કરો તો તમે પણ સુખી થશો...
*કોપી આરક્ષિત* *©*
*ભાવના ભટ્ટ અમદાવાદ*
➖〰️➖〰️➖〰️➖〰️➖

Read More