(શબ્દ ભાવના) the spirit of the word

हमारी खूबसूरत गलतियों की सज़ा बन गएँ
इन हंसती हुई आखों की खता बन गएँ
बेवजह वो जीने की वज़ह बन गएँ...
#shabdbhavna

हंसी की बगिया खिला कर जीओ
गम आए तो छुपा कर जीओ
खुशियों का गुलज़ार बना कर जीओ
हमेशा मुस्कुरा कर जीओ...
#shabdbhavna

Read More

જો તું હા કહે તો આભમાં થોડા રંગો ભરીએ
હું સૂરજ બનું તું સંધ્યા બન ને દુર ક્ષિતિજે મળીએ...
#shabdbhavna

थोड़ी सी खुशी थोड़ा आखों में पानी लिख दूँ
दो लब्ज़ों में दिल की कहानी लिख दूँ ...
#shabdbhavna