×

કુવારો લાખનો, પરણેલો સવાલાખનો.

એવું કયું પ્રાણી છે જે પોતાની જીભથી પોતાના કાન સાફ કરી શકે છે.

ઘરવાળીયુ એકવાર તો આવુ બોલે જ..

ભગવાનનો આભાર માનો કે મારા જેવી સીધી સાદી મળી, જો કોક માથાભારે ભટકાણી હોતને તો ખબર પડત..

ઓલો આખી જિંદગી વિચારે કે જો સીધી સાદી આવી હોય તો માથાભારે કેવી હશે? 😀😂

Read More

🤣🤣🤣🤣😆😆😂
શ્રાવણ મહિનામાં છોકરી ઓ મંદીર મા જાય છે, સારો વર મળે એટલે ...............પણ પરણેલી બાયુ શું કામ જાય છે?? ફરીયાદ કરવા કે કેવો માગ્યો તો ને કેવો દીધો..... 😂😂

Read More

*સસરા નો ફોન 📞:* જમાઈ જી, કાલે તમારા સાળા માટે છોકરી જોવા જ​વું છે, શક્ય હોય તો તમે આવજો ને.

*જમાઈ:* તમે લોકો જોઈ લો ,મારુ તો પોતાનું જ ડીસીજન ખોટું પડ્યું છે.
😬 😂 😬

Read More

પૃથ્વી
અગ્નિ
જળ
વાયુ
આકાશ

આ પાંચ તત્વોથી મનુષ્ય બને છે

આમા પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડ જોડો તો સાત તત્વથી ભારત બને !

આમાં ગાંઠીયા, જલેબી જોડો તો ગુજરાતી બને !

અને એમાંય 135 નો માવો જોડો એટલે કાઠીયાવાડી બની જાય.
😀😃😄😁😆😅😂

Read More