જીવવું તો ડરવું નહીં ડરવું તો જીવવું નહીં.

ઉંઘે ઉંઘે છે ઉઘાળવો રે
જાગ્યાથીં રજની જાય મારા વાલા ,
ચાર જુગેથી આવે ઉંઘતો રે
જુગમાં જાડેજા જાગીયા રે
નવખંડ રાખ્યાં નામ મારા વાલા ,

જય ગુરૂ મહારાજ

Read More

ગુરૂ છે ગુણનો ભંડાર
આપે અઢળક જ્ઞાન
તેજ આપે પણ તપે નહી શીતળ છાયા તણો આધાર
ગુરૂ વચન મે ચાલીઅે ઈ ઉતારે ભવ પાર

Read More

નકલંક નેજાધારી મારા
હે રણુજાના પીર……
તમને ભાવે નમાવુ શિર,
તમને પલ પલ સમરૂ પીર......

|| જય રામદેવજી ||

જેમ જેમ જીવ છુટવા ઉપાય કરે તેમ તેમ ડબલ બંધાય
આપ બળે છુટે નહી, જો ના છોડાવે ત્રિભુવન રાય.

સો કોઇ હો રે સોના ને ચાંદી
એવા મારા ગુરુજી હો રે સાચા હીરલા
ગુરુ જોધા પ્રતાપે ભણે ભવાની દાસ
નેક ટેક મે રહેના સંતો નેક ટેક મે રહેના. ..

Read More

પૂજા નીચની કરીને ઉચ્ચ ફળો પ્રાપ્ત થતા નથી,,

રાવણ પણ મોટો શિવ ભક્ત હતો
પણ તેની ભક્તિ પોતાના ભોગ અને બીજાને વાપરવા માટે જ હતી

નામ ભજ નામ ભજ
હ્રદયમાં ભાવ ધરી,
સદગુરૂની શાન સમજ લે,
આવો અવસર નહી આવે ફરી.

કોરોનાનું સંક્રમણ રોકવા વિરપુર જલારામ મંદિર 8 થી 20 ઓગસ્ટ સુધી બંધ રાખવા નિર્ણય

ફિલ્મમાં હીરો ચોર હોય તો દર્શકો ચાહતા હોય કે તે પકડાય ના જાય..

બસ આજ ચાલી રહયુ છે.
😛😛