સદગુરૂની જુગોજુગ જય હો.

🪔

जानत जे मानत नाही
समझ किया नही गौंन
अंधे को अंधा मिले
राह दिखावे कौन

👏🏻

ત્રિકમ સાહેબની વાણી....
...........................................
ખેલીયા ખેલીયા ખેલીયા રે.
મારા સતગુરૂએ ચોપાટ ખેલીયા રે.ટેક...

શુન્ય મંડળમાં ચોપાટ ઢાળી રામ.
મારા સતગુરુ સાથે મે ખેલૈયા રે.ટેક...

અહર્નિશ છે ગુરૂનો આનંદ.
મેં તો મેલ મનના મેલ્યા રે.ટેક...

વનરા વનની કુંજ ગલીમાં.
સતગુરુએ રાશ ખેલૈયા રે.ટેક...

કહે ત્રિકમ ગુરુ ખીમને ચરણે.
મેતો ઠાઠ ઠગાઈ ને ઠેલીયા રે.ટેક...
મારા સત ગુરુએ ચોપાટ ખેલૈયા રે.
...........................................

Read More

આ સંસાર એક સપનુ છે
આખી જીંદગી પુરી થતા વાર નહી લાગે
માટે આ કુડી માયાનો મોહ છોડીને આત્મપદને ઓળખવાનો સમય છે

કારણ કે આવો માનવ અવતાર મળ્યો એ એક સોનેરી તક છે. બાકી મોત તો ચોક્કસ છે.
સમજાય તો ઠીક છે.
નહિતર ચોરાશી ફીટ છે.
,,,,,,,,,,,,,,,,, બ્રીજ,,,,,,,,,,,,

Read More

કલ્યાણ સાહેબ ની વાણી
☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻

આ પલ જાવે રે‚ કરી લેને બંદગી…
ગઈ પલ ફેર નહીં આવે રે‚ કરી લે ને બંદગી ;

આ પલ જાવે રે‚ કરી લેને બંદગી…


કરો મન ગ્યાના‚ ધરી લેને ધ્યાના ;
મૂરખા ! મૃગજળ દેખી ક્યું લલચાવે રે…
આ પલ જાવે રે‚ કરી લેને બંદગી…


શિરને માથે છે વેરી‚ લીધો તું ને ઘેરી ;
સૂતાં બંદા નીંદરા તું ને કેમ આવે રે…
આ પલ જાવે રે‚ કરી લેને બંદગી…


એક દિન મરના હૈ‚ ધોખા નવ ધરના ;
મુખમેં રામનામ કેમ ભૂલાવે રે…
આ પલ જાવે રે‚ કરી લેને બંદગી…


કહે છે કલ્યાણ’સાબ‚ સતગુરુ શરણે‚
આમાં પ્રેમીજન હોય ઈ તો પાવે રે…
આ પલ જાવે રે‚ કરી લેને બંદગી…

🙏🙏🧎🏻🧎🏻🧎🏻🙏🙏

Read More

ગંગાસતી ની વાણી...૨૦
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

યોગી થવું હો તો સંકલ્પને ત્યાગો ને
આદરો તમે અભ્યાસ રે
હરિ ભાળવા હોય તો હિંમત રાખો ને
જેનો પરિપૂર્ણ સરવ માં વાસ રે
યોગી....

ભાઈ રે !
રજોગુણી તમોગુણી આહાર ન કરવો ને
સ્વપ્ને ન કરવી આશ રે
સત્વગુણી આહાર કાયમ કરવો જેથી
થાય બેઉ ગુણો નો નાશ રે
યોગી...

ભાઈ રે !
સત્વગુણ નો ભેદ છે મોટો ને
એક શુદ્ધ બીજો મલિન કે'વાય રે
મલિન સત્વગુણોનો ત્યાગ કરવો ને
પરીપૂરણ યોગી થાય રે
યોગી....

ભાઈ રે !
વિદેહદશા તેહની પ્રગટે તેથી
ત્રણ ગુણો થી થયો પાર રે
ગંગા રે સતિ એમ બોલિયાં રે
જેનો લાગ્યો તુર્યાતીતમાં તાર રે
યોગી...

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Read More

વારાફરતે વારામાંથી નીકળવું છે;
મારે આ જન્મારામાંથી નીકળવું છે;

જન્મોથી હું એની અંદર જકડાયો છું,
ઇચ્છાઓના ભારામાંથી નીકળવું છે;

તેથી સઘળું જગના ચરણે અર્પણ કીધું,
મારે તારા-મારામાંથી નીકળવું છે;

કાયમ શાને જન્મ-મરણના ભયમાં રહેવું?
સંસારી આ ધારામાંથી નીકળવું છે;

અજવાળાના સ્વામી થોડો ટેકો કરજો,
ભીતરના અંધારામાંથી નીકળવું છે.

– હરજીવન દાફડા
👏👏🧎🏻🧎🏻👏👏

Read More

જાણી લઈશું અંતરાત્માને
તો પામી લઈશું પરમાત્માને

અનુભવ વિના મળે નહી અગમ નિગમ કી સાન
જ્ઞાન પીરસે સતગુરૂ જો હોય સમરણ તણી સાન
ઉલટ સુલટ કા શ્ચાસા ભરો
ખાલી એક પણ ના જાય
જેની સુરતા સમાઈ ગઈ વચનમા ઈ તો મોજુ માણે ગગન મંડળમા

Read More

ગતિ વિનાના ગોથા મારે
કેમ મળે કિરતાર
ધરની વસ્તુ ધરમા ખોવાણી
ગોતવા હાલ્યા બહાર
એવું સુખરામ કહે છે સમજો રે બોલે તે તો બીજો નહીં।।

Read More

વચન કટારી ગુરૂ તણી ચાલે છે ચોધાર
કોઈ મરજીવા એમા માથુ ધરે જેને ગુરૂ તણા જ્ઞાનની લાગી ગઈ હોય લાઈ
ઈ મરજીવા અંદર ઉતરે એને પર ભવના હોય
આવા સાચા સતગુરૂની સાનથી ઉરમા ઉપજે અવિચળ જ્ઞાન

Read More