Marathi Poem status by Nagesh S Shewalkar on 03-May-2019 09:43am

#KVYOTSAV -2 पाऊस आणि ललना !

पाऊस आणि ललनेचा 
सारखाच असतो खे

read more

View More   Marathi Poem Status | Marathi Jokes