English Thought status by Swatigrover on 15-Sep-2019 10:50pm

Alvida..MB 8 months ago

છોડવું જો સન્યાસ ની વ્યાખ્યા હોય તો અપને બધા બહુ મોટા સન્યાસી છીએ...? ભગવાન ને જ છોડ્યા છે...

View More   English Thought Status | English Jokes