English Quotes status by ANKIT J NAKARANI on 21-Sep-2019 10:41am

વાહનની જેમ જ શબ્દોનું પણ પીયુસી હોવું જોઈએ,

જેથી શબ્દોથી દિલ નું પ્રદુષણ ઓછું ફેલાય.....

View More   English Quotes Status | English Jokes