Gujarati Shayri status by Sondagar Devanshi on 09-Oct-2019 10:30pm

નજર ને નજર બધું આવે છે પણ નજર તો તેના પર જ અટકે છે જે તેને નજર આવે છે.

Kishan Suryavanshi 9 months ago

મળતાં તો મળી જાય નઝર ઢળતા તો ઢળી જાય નઝર અસર એવું કરી જાય નઝર કે યૌવન આખું ગડી જાય નઝર

View More   Gujarati Shayri Status | Gujarati Jokes