Gujarati Shayri status by J I G N E S H on 12-Oct-2019 12:04pm

"આગમન એનું સુણી ને ઉર્મિઓ હરખાય ગઇ, ચાંદ ઉગ્યો પણ નહીં ને ચાંદની ફેલાઈ ગઇ!"

#સ

read more

View More   Gujarati Shayri Status | Gujarati Jokes