Gujarati Poem status by મોહનભાઈ આનંદ on 18-Oct-2019 09:03pm

દર્દ નો અહેસાસ, પોકળ તો નથી હોતો,
મખમલી સંસ્પર્શ , પોકળ તો નથી હોતો;

વાચા તો ફૂટશે , દુઝણા ઝખ્મો ને જરૂર,
શૂન

read more

View More   Gujarati Poem Status | Gujarati Jokes