Gujarati Thought status by CHIRAG on 20-Oct-2019 12:47pm

કયારેક "ના" નહિ કહી ને જે ગુમાવવું પડે છે તે હંમેશા "હા" પાડીને મેળવવા કરતા વધુ મહત્વનું હતું એ પછી સમજાય છે...

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes