Gujarati Thought status by CHIRAG on 20-Oct-2019 12:54pm

તમે જયારે માનો કે એને માત્ર તમે જ પ્રેમ કરી શકો , તમારા કેટલો પ્રેમ અન્ય કોઈ કરી શકે જ ન શકે. અને તમે નહી હો પછી તમારા જ

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes