Gujarati Whatsapp-Status status by Taran_Goswami on 15-Jan-2020 11:29am

સરહદ પર રહી પોતાનું સઘળું ત્યાગનાર
અને આપણું રક્ષણ કરનાર ઇન્ડિયન આર્મી ને સત સત વંદન...
National pride
Indion army day

એમણે

read more

View More   Gujarati Whatsapp-Status Status | Gujarati Jokes