Gujarati Blog status by Sagar S Rasadiya on 06-Feb-2020 02:12pm

પોતાની આવક જાવક અને શક્તિઓનો વારંવાર વિચાર કરવો જોઈએ
Mr. એક કાઠીયાવાડ

View More   Gujarati Blog Status | Gujarati Jokes