Gujarati Good Morning status by Jina on 23-Mar-2020 08:07am

સાલુ દરેક નાં જીવન માં એક પાત્ર એવું હશે જ,જેનાથી પ્રેમ હોય પણ તેને પામી નાં શકો,ને કહી પણ નાં શકો,
બરાબર કીધું ને?
read more

Jina 3 months ago

Ty 🙏🏻 ☺️

Jina 4 months ago

Ty 🙏🏻 ☺️

Jina 4 months ago

Ty 🙏🏻☺️

મોહનભાઈ આનંદ 4 months ago

હોય છે પાણી ના, પરપોટા નો આભાસ, એક સ્વપ્ન સાકાર થતું, હોયજીવન ખાસ:

Jina 4 months ago

Ty 🙏🏻 ☺️

Jina 4 months ago

Ty 🙏🏻 ☺️

Parmar Narvirsinh 4 months ago

સાવ સાચી વાત કીધી હો તમે👌👌👍

View More   Gujarati Good Morning Status | Gujarati Jokes