Gujarati Thought status by Kirangi Desai on 23-Mar-2020 11:43pm

પિંજરે પુરાવાની વેદના શું હોય એ તું પણ બરાબર જાણી લે ઓ માનવ..!!
એક એક દાણા માટેના વલખા શું હોય એ તું પણ બરાબર સમજી લે

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes