Gujarati Blog status by Chetan Tanna on 24-Mar-2020 11:10pm

આજે ખબર પડી મમરા ની એક નાની થેલી મા ૨૨૧૨ મમરા આવે.

હવે કીલો રાય નો વારો છે.

હજી કાંઈ પણ કરવું પડે ઈ કરીશ
પણ

read more

View More   Gujarati Blog Status | Gujarati Jokes