Gujarati Poem status by Rahul Desai on 26-Mar-2020 02:09pm

મુંબઈ લોકલ , જે મુંબઈ ની જીવન રેખા છે. આજ આ કોરોના વાયરસ ની ચપેટ મા એ પણ lock down થઇ ગઈ છે. એ આજે એકલ ઉભી શું વિચારતી હશે, એને મ

read more

View More   Gujarati Poem Status | Gujarati Jokes