Gujarati Blog status by Pinakin on 30-Mar-2020 08:34pm

વાયરસને લીધે

વેનિસ નદીનું પાણી ચોખ્ખું થઈ ગયું!
ઇટાલીના દરિયા કિનારે ડોલ્ફીન આવતી થઈ!!

જાપાનમાં હરણો ર

read more

View More   Gujarati Blog Status | Gujarati Jokes