Gujarati Thought status by Reshma Kazi on 21-Apr-2020 05:42pm

#Abstract
ગણી લીધેલા દાખલાનો સાર જેટલી જલ્દી મળી જાય છે..
Reshma Kazi
તેટલી જલ્દી જીવાઇ ગયે

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes