Gujarati Thought status by Krutika on 10-May-2020 09:40pm

કેવું સાંભળવું એ આપણા હાથમાં છે
કેવું વિચારવું એ પણ આપણાજ હાથમાં છે અને
કેવું બોલવું તે પણ આપણા જ હાથમાં છે

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes