Gujarati Questions status by Deeps Gadhvi on 26-May-2020 04:27pm

સવાલ કોને કહેવાય ખબર છે...?
જ્યારે પુરી જીંદગી એના નામ કરી દઇએ અને એ આપણેને છોડિ ને જતા રે,
પછી આ જીંદગી કોની.?
એ બ

read more

View More   Gujarati Questions Status | Gujarati Jokes