Gujarati News status by Mastermind on 28-May-2020 11:40am

આજના શબ્દ સમાચાર

#તોફાની : વિશેષણ છે

ગુજરાતી, હિંદી અને અંગ્રેજીમાં તેન

read more

View More   Gujarati News Status | Gujarati Jokes