Gujarati Book-Review status by Kerai Anand on 28-May-2020 12:29pm

સમાજમાંથી જેમ જેમ જૂના દુષણો આપમેળે કે કોઈ કારણથી નાશ પામતા જાય એમ નવા નવા દુષણ આવતા જાય છે.

નવી પેઢીએ દરેક દુષ

read more

View More   Gujarati Book-Review Status | Gujarati Jokes