Gujarati Good Evening status by Swati Joshi on 28-May-2020 06:28pm

So, you know what you need to take care of, don't you? 🙂
-
-
-
સારાંશ- આસપાસમાં ઘટિત થતી ઘટનાઓ પર આપણો કાબુ નથી જ એ સાચું પણ, પોતાના પર નિયંત્રણ

read more

View More   Gujarati Good Evening Status | Gujarati Jokes